Vi sprider kampanjen

Allsvenska fotbollslaget Dalkurd stöder #Röstamermänskligt i hela Sverige och står upp för allas lika värde, demokrati, jämställdhet och ett hållbart samhälle. Dela! ✌️⚽

Publicerat av Pär Gustafsson Onsdag 5 september 2018

Vi i Dalkurd FF tror på demokrati, allas lika värde och ett hållbart samhälle. Det är allas vår skyldighet att ta vårt ansvar och rösta mermänskligt.

Pressmeddelande 31 augusti 2018

TCO Göteborg ställer sig bakom #röstamermänskligt

TCO Göteborg ställer sig bakom kampanjen #röstamermänskligt och uppmanar sina medlemmar att rösta just mer mänskligt! Valkampanjen är partipolitiskt och religiöst obunden och står upp för medmänskligt, demokratiskt och hållbart Sverige.
– Grundpelarna i den fackliga organiseringen är demokrati, mänskliga rättigheter, jämställdhet och människors lika värde. Att bevara dessa värden är en självklarhet i det fackliga arbetet, säger Branka Djukanovic Svensson ordförande i TCO Göteborg.
– Vi organiserar mer än 100 000 medlemmar i TCO Göteborg via sex aktiva fackförbund: Fackförbundet ST, Lärarförbundet, Polisförbundet, Unionen, Vision och Vårdförbundet. Det är många mänskliga röster, det är demokratisk styrka, säger Branka.

Kontakt:
Branka Djukanovic Svensson, ordförande i TCO Göteborg
branka.djukanovic.svensson@vgregion.se
073-0384450

Sverok stöttar #röstamermänskligt

Kampanjen #röstamermänskligt vill visa att vi är många som är beredda att stå upp för att försvara demokratin, mänskliga rättigheter, jämställdhet, hållbar utveckling och allas lika värde.

Sveroks värdegrund utgår från synen om alla människors lika värde samt styrkan i att vara ett förbund med stor mångfald. Vi har under lång tid bedrivit ett långsiktigt påverkansarbete för att förändra diskriminerande värderingar i spelhobbyn och hos oss själva. Sverok möter varje människa med förståelse och respekt och grundläggande för verksamheten är allas lika värde. Vi tar därför avstånd från alla former av diskriminering och förtryck. Sverok utgörs av föreningar bildade av unga för att främja spelhobbyn. Därför är den mänskliga rätten till föreningsmötes-, tanke- och yttrandefrihet för unga grundläggande för hela vår verksamhet.

Vi stöttar därför kampanjen #röstamermänskligt och hoppas våra medlemsföreningar och distrikt vill göra detsamma genom att gå med i facebookgruppen #röstamermänskligt eller kontakta sin lokalavdelning som ni hittar på hemsidan.

Sensus studieförbund ställer sig bakom #röstamermänskligt, en valkampanj för alla organisationer, föreningar, företag och privatpersoner som är för mänskliga rättigheter, demokrati, ickevåld och som står bakom svensk diskrimineringslagstiftning. Samtalet och möten mellan människor står i centrum.

”I ett folkbildningssammanhang är det demokratiska samtalet viktigt. Hela folkbildningsidén grundar sig i att människor möts och delar kunskap och erfarenhet med varandra”, säger Kay Rönn, regionchef på studieförbundet Sensus i västra Sverige.

Nu går vi samman och visar att vi är många som är beredda att stå upp för att försvara demokratin, mänskliga rättigheter, jämställdhet, hållbar utveckling och allas lika värde.

”För oss som folkbildare är det självklart”, avslutar Kay.

När det politiska klimatet är hårt, #röstamermänskligt

Valrörelsen är i full gång och du behövs! Det politiska klimatet är hårt. Rösta för mänskliga rättigheter och allas lika värde!

Vi är Globalportalen

Rädda klimatet. Bryt normer. Påverka makthavare. Globalportalen har vägarna till förändring. Här finns allt för dig som vill ha koll på globala frågor och engagera dig för en rättvis och hållbar värld.

Globalportalen drivs av Forum Syd och består av ett gäng biståndsorganisationer, studieförbund och folkhögskolor.

”Alkoholfrågan är en stor del av vår politiska agenda men medmänsklighet och solidaritet ligger inte långt efter. Därför ställer vi oss bakom #röstamermänskligt och uppmanar våra medlemmar, föreningar och distrikt att engagera sig i kampanjen.”

 

 

Skara stift, Stockholms stift, Uppsala stift, Göteborgs Stift och Karlstad Stift sprider information till församlingarna i stiftet om att de kan engagera sig i #röstamermänskligt och valbyråerna.

 

Demokratin i Sverige firar 100 år. Samtidigt som institutionerna vilar stabilt på ett sekel av demokratiska framsteg där medborgarna numera har alla tänkbara friheter så ökar misstron mot samhället. Demokratin hotas. Varför? Vi måste agera – prata, lyssna och mötas.

#röstamermänskligt är ett initiativ som nu i sommar och fram till valet kommer att göra en valturné runt hela Sverige…

Publicerat av Vi måste prata Måndag 30 juli 2018

VALRÖRELSEN ÄR I FULL GÅNG OCH DU BEHÖVS!

MÄN stödjer initiativet #röstamermänskligt. Det är en riksomfattande kampanj som är partipolitiskt och religiöst obunden, där du som privatperson kan engagera dig och bidra till en valrörelse för demokrati, mänskliga rättigheter, jämställdhet, hållbar utveckling och allas lika värde.

MÄN delar kampanjens uppfattning att den offentliga debatten är starkt polariserad och ställer grupper och människor emot varandra. Därför är det dags att visa att det finns en stark opinion för ett medmänskligt, demokratiskt och hållbart Sverige.

För MÄN är det självklart att ställa sig bakom #röstamermänskligt. Frågor om alla människors lika värde, medmänsklighet, ett jämställt, hållbart samhälle och demokrati är grundläggande i vår idéplattform och vår antirasistiska position. Därför stödjer MÄN kampanjen och vill inspirera och uppmuntra alla er medlemmar att engagera er! Läs mer här om hur du gör.

https://rostamermanskligt.se/
http://mfj.se

Jämställdhet är en förutsättning för en hållbar demokrati!

Valrörelsens stora frågor som trygghet, sjukvård och integration är i grunden viktiga jämställdhetsfrågor. Fler behöver göra sina röster hörda och fler behöver göra jämställda och medmänskliga val den 9 september. Tillsammans gör vi skillnad!

http://sverigeskvinnolobby.se

 

 

Refugees Welcome Sverige står – tillsammans med Svenska kvinnolobbyn, MÄN, #vistårinteut, FARR, IM, Rädda Barnen, Svenska kyrkan, Equmenia och Emmaus Björkå – bakom kampanjen, som växer och visar på att det fortfarande finns ett engagemang hos civilsamhället. Var med du också genom att engagera dig i en valbyrå på din ort!
Valet 2018 handlar om vilket samhälle vi vill ha och hur vi vill vara med och skapa det – #röstamermänskligt är ett sätt att stå upp för den vision vi har inom Refugees Welcome Sverige för ett humant Sverige som står upp för mänskliga rättigheter, för alla.

”Rädda Barnen kommer att jobba med denna valkampanj genom våra lokalföreningar och försöka finnas på plats på Valbyråer runt om i landet! Detta som en del av vårt arbete med Mer gemensamt, se rapport bifogad. Så för Rädda Barnen blir det MERmänsklighet i augusti o september!”

http://www.mergemensamt.se/

”Kampanjen går, precis som det låter, ut på ”MER mänsklighet” i politiken.
Och innebär att alla vi engagerade människor runt om i Sverige, ska pimpa upp byråer, ställa ut dom bredvid partiernas valstugor och samtala om mänskliga rättigheter och demokrati.”

 

Vi vill att valkampanjen 2018 ska handla om humanitet och mänskliga rättigheter. Vi vill att alla goda krafter tar sitt ansvar! Koppla upp er på en valstuga! Möt folk! Gör skillnad!

IM ställer sig tillsammans med flera andra organisationer bakom den partipolitiskt obundna valkampanjen #röstamermänskligt. Vi uppmanar våra lokalföreningar och medlemmar att engagera sig i kampanjen på sin ort.

– Enormt stort tack till Emmaus Björkö som går in och stöttar och engagerar sig i valkampanjen #röstamermänskligt. Många människor, organisationer, nätverk och företag är på väg in i kampanjen för att tillsammans påverka valet i en mänskligare riktning så vi är mycket hoppfulla, säger Kinna Skoglund, grundare #vistårinteut och samordnare för valkampanjen #röstamermänskligt.

http://emmausbjorka.se/2018/07/16/100-000-kronor-till-vistarinteut/

VALET 2018Vill du som musiker vara med och visa att vi är många som står upp för medmänsklighet och ett Sverige fritt…

Publicerat av Musiker Mot Rasism Måndag 23 juli 2018

 

För oss i yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut hänger frågan om ensamkommande ihop med alla andra frågor som har med mänskliga rättigheter, demokrati, jämställdhet och allas lika värde att göra. Därför är det självklart för oss att sprida, dela och delta i kampanjen #röstamermänskligt.

Annars är vi ingenting annat än små lortar.

 

Alla kan vara med! Ingen och alla äger kampanjen och det står alltså alla som vill vara med fritt att ansluta sig, det enda kravet är att du är för mänskliga rättigheter, demokrati, ickevåld, samt står bakom svensk diskrimineringslagstiftning.

 

 

Du behövs i valrörelsen!
Inför riksdagsvalet 2018 behöver vi visa att vi är många som är beredda att strida mot den avhumaniserande politik som förs av många partier, för demokratin och alla människors lika värde.

Ta tillfället i akt att som FARR-medlem komma och prata asylrätt vid någon av valbyråerna (när detta skrivs finns ca 40 stycken) – eller se till att det blir en valbyrå för #röstamermänskligt även där du bor!

Läs mer om kampanjen, hitta inspiration och tips, sök lokala facebookgrupper, ladda ner loggor mm här: https://rostamermanskligt.se/

Se också facebooksidan för hela Sverige!

Val 2018 material från Farr