Vi sprider kampanjen

 

Göteborgs Stift och Karlstad Stift sprider information till församlingarna i stiftet om att de kan engagera sig i #röstamermänskligt och valbyråerna.

 

Demokratin i Sverige firar 100 år. Samtidigt som institutionerna vilar stabilt på ett sekel av demokratiska framsteg där medborgarna numera har alla tänkbara friheter så ökar misstron mot samhället. Demokratin hotas. Varför? Vi måste agera – prata, lyssna och mötas.

#röstamermänskligt är ett initiativ som nu i sommar och fram till valet kommer att göra en valturné runt hela Sverige…

Publicerat av Vi måste prata Måndag 30 juli 2018

VALRÖRELSEN ÄR I FULL GÅNG OCH DU BEHÖVS!

MÄN stödjer initiativet #röstamermänskligt. Det är en riksomfattande kampanj som är partipolitiskt och religiöst obunden, där du som privatperson kan engagera dig och bidra till en valrörelse för demokrati, mänskliga rättigheter, jämställdhet, hållbar utveckling och allas lika värde.

MÄN delar kampanjens uppfattning att den offentliga debatten är starkt polariserad och ställer grupper och människor emot varandra. Därför är det dags att visa att det finns en stark opinion för ett medmänskligt, demokratiskt och hållbart Sverige.

För MÄN är det självklart att ställa sig bakom #röstamermänskligt. Frågor om alla människors lika värde, medmänsklighet, ett jämställt, hållbart samhälle och demokrati är grundläggande i vår idéplattform och vår antirasistiska position. Därför stödjer MÄN kampanjen och vill inspirera och uppmuntra alla er medlemmar att engagera er! Läs mer här om hur du gör.

https://rostamermanskligt.se/
http://mfj.se

Jämställdhet är en förutsättning för en hållbar demokrati!

Valrörelsens stora frågor som trygghet, sjukvård och integration är i grunden viktiga jämställdhetsfrågor. Fler behöver göra sina röster hörda och fler behöver göra jämställda och medmänskliga val den 9 september. Tillsammans gör vi skillnad!

http://sverigeskvinnolobby.se

”Rädda Barnen kommer att jobba med denna valkampanj genom våra lokalföreningar och försöka finnas på plats på Valbyråer runt om i landet! Detta som en del av vårt arbete med Mer gemensamt, se rapport bifogad. Så för Rädda Barnen blir det MERmänsklighet i augusti o september!”

http://www.mergemensamt.se/

”Kampanjen går, precis som det låter, ut på ”MER mänsklighet” i politiken.
Och innebär att alla vi engagerade människor runt om i Sverige, ska pimpa upp byråer, ställa ut dom bredvid partiernas valstugor och samtala om mänskliga rättigheter och demokrati.”

 

Vi vill att valkampanjen 2018 ska handla om humanitet och mänskliga rättigheter. Vi vill att alla goda krafter tar sitt ansvar! Koppla upp er på en valstuga! Möt folk! Gör skillnad!

IM ställer sig tillsammans med flera andra organisationer bakom den partipolitiskt obundna valkampanjen #röstamermänskligt. Vi uppmanar våra lokalföreningar och medlemmar att engagera sig i kampanjen på sin ort.

– Enormt stort tack till Emmaus Björkö som går in och stöttar och engagerar sig i valkampanjen #röstamermänskligt. Många människor, organisationer, nätverk och företag är på väg in i kampanjen för att tillsammans påverka valet i en mänskligare riktning så vi är mycket hoppfulla, säger Kinna Skoglund, grundare #vistårinteut och samordnare för valkampanjen #röstamermänskligt.

http://emmausbjorka.se/2018/07/16/100-000-kronor-till-vistarinteut/

VALET 2018Vill du som musiker vara med och visa att vi är många som står upp för medmänsklighet och ett Sverige fritt…

Publicerat av Musiker Mot Rasism Måndag 23 juli 2018

 

För oss i yrkes- och volontärnätverket #vistårinteut hänger frågan om ensamkommande ihop med alla andra frågor som har med mänskliga rättigheter, demokrati, jämställdhet och allas lika värde att göra. Därför är det självklart för oss att sprida, dela och delta i kampanjen #röstamermänskligt.

Annars är vi ingenting annat än små lortar.

 

Alla kan vara med! Ingen och alla äger kampanjen och det står alltså alla som vill vara med fritt att ansluta sig, det enda kravet är att du är för mänskliga rättigheter, demokrati, ickevåld, samt står bakom svensk diskrimineringslagstiftning.

 

 

Du behövs i valrörelsen!
Inför riksdagsvalet 2018 behöver vi visa att vi är många som är beredda att strida mot den avhumaniserande politik som förs av många partier, för demokratin och alla människors lika värde.

Ta tillfället i akt att som FARR-medlem komma och prata asylrätt vid någon av valbyråerna (när detta skrivs finns ca 40 stycken) – eller se till att det blir en valbyrå för #röstamermänskligt även där du bor!

Läs mer om kampanjen, hitta inspiration och tips, sök lokala facebookgrupper, ladda ner loggor mm här: https://rostamermanskligt.se/

Se också facebooksidan för hela Sverige!