Valrörelsen är i full gång och du behövs!

Valrörelsen är i full gång och du behövs!

Demokratin och de mänskliga rättigheterna är i fara. Det finns krafter som hotar dem både på ett nationellt och internationellt plan. Du, jag och alla vi behövs för att föra det politiska samtalet bort från den enkelspåriga retorik som går ut på att ställa grupper mot varandra och som sprider sig i den offentliga debatten.

Det är dags att visa att det finns en stark opinion för ett medmänskligt, demokratiskt och hållbart Sverige. Därför har vi startat en valkampanj under hashtag #röstamermänskligt.

Vilka är vi? 

Kampanjen är partipolitiskt och religiöst obunden och vi som väljer att engagera oss kommer från skilda verksamheter och bakgrunder, med det gemensamt att vi vill ha ett medmänskligt samhälle. Nu går vi samman och visar att vi är många som är beredda att stå upp för att försvara demokratin, mänskliga rättigheter, jämställdhet, hållbar utveckling och allas lika värde.

Kan vem som helst vara med?

Valkampanjen är öppen för alla organisationer, föreningar, företag och privatpersoner som är för mänskliga rättigheter, demokrati, ickevåld och står bakom svensk diskrimineringslagstiftning. Den är partipolitiskt och religiöst obunden men är du med i ett politiskt parti är du fri att engagera dig i våra valbyråer utifrån samtal om demokrati, mänskliga rättigheter och allas lika värde – utan att bli partipolitisk.

Vad förväntas en organisation, förening eller ett företag göra om vi deltar i valkampanjen #röstamermänskligt?

Din organisation, förening eller ditt företag delar, sprider och uppmanar till ett personligt engagemang.

Vad kan jag som enskild människa göra om jag deltar i valkampanjen #röstamermänskligt?

Du behöver inte vara expert utan utgå från dig själv, dina resurser och kompetenser och kampanjens värderingar. Du kan sprida kunskap, informera och samtala om mänskliga rättigheter och demokrati under hashtagen #röstamermänskligt. Var dig själv och prata om det du kan och tror på!

Samtal kan ske online eller i affären, på gatan eller torget. För att möjliggöra möten och samtal utanför sociala medier (irl) har vi skapat konceptet valbyråer. Valbyråerna kommer att fungera som samlingspunkter för människor som vill prata om mänskliga rättigheter, demokrati och värdegrundsfrågor.

Så här enkelt kommer du igång med valbyråer 

  1. Samla ihop folk i din närhet eller på din ort som vill vara med och arrangera valbyrå – ni tillsammans kan sedan bjuda in representanter för olika föreningar, organisationer och nätverk i er närmiljö.
  2. Skaffa en byrå som du/ni pimpar upp.
  3. Ansök om polistillstånd för att ställa upp valbyrån. Blankett hämtas från polisens hemsida och går att fylla i digitalt eller skriva ut, fylla i och skicka in.

https://polisen.se/…/blankett…/polisens-blanketter-510-1.pdf
https://polisen.se/…/blanketter—skriv-ut/polisens-blanket…

Handläggningstiden varierar så det är bra att vara ute i god tid. Var noga med att alla uppgifter är korrekta. Kostnad för tillståndet är mellan 250-700 kr för allmän plats. Avgiften måste vara betald innan ansökan behandlas. Samma blankett kan användas för tillstånd för valbyrå/plats och för affischering. Affischering regleras av de lokala föreskrifterna i varje kommun.

Hur du fyller i blanketten

Ansökan/anmälan avser = Begagnande av offentlig plats
Punkt nr 2 = Valarbete i samband med valet. Utplacering av valbyrå för att kunna möta människor och samtala om vårt valbudskap.
Punkt nr 3 = Från och med X/Y och tom X/Y 2018 mellan kl. XX-XX
Punkt nr 4= Ange tydligt namn på den plats som avses

Vem har initierat kampanjen #röstamermänskligt? 

Kinna Skoglund, Sara Edvardson Ehrnborg och Helena Mäki är initiativtagare till valkampanjen. Kinna är socionom, idrottsnörd och brinner för frågor som rör människor med funktionsvariationer. Sara är musiker och lärare och brinner för interkulturella möten, nyanländas lärande och inkludering. Helena är konflikthanterare och brinner för globala hållbarhetsfrågor.